Must know: Vrouwen met méér make-up minder goede leiders

Uit onderzoek van de Schotse Abertay University is gebleken dat vrouwen die méér make-up dragen worden gezien als minder goede leiders. Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het universitaire tijdschrift ‘Perception’. Er werden in totaal 150 mannelijke als vrouwelijke respondenten gevraagd om vrouwen te beoordelen op hun leiderschapskwaliteiten. Aan de hand van foto’s werden de vrouwen beoordeeld. Foto’s van een zelfde vrouw waren digitaal bewerkt met méér en minder make-up. Het onderzoek was een vervolg op een ander onderzoek waaruit bleek dat vrouwen die meer make-up droegen door andere vrouwen werden gezien als dominanter. Mannen vonden deze vrouwen vooral ‘prestigieuzer’. Toch blijkt het op leiderschapsvlak heel anders te liggen. Vrouwen met véél make-up werden door de respondenten lager beoordeeld op hun leiderschapskwaliteiten. Waarom de respondenten tot deze conclusies kwamen is niet onderzocht. Of een zwaar opgemaakt gezicht suggereert dat iemand oppervlakkig is, of dat mensen denken dat de persoon in kwestie incompetent is, is dus op basis van deze resultaten niet te zeggen. Dit is uiteraard interessant voor vervolgonderzoek.